Koučing.
Čo to vlastne je?

Koučing je určitá forma neformálneho vzťahu na rovnocennej úrovni. Klient má cieľ, ktorý chce dosiahnuť, alebo má túžbu niečo zmeniť, či už je to túžba zvýšiť sebavedomie, začať podnikať, byť lídrom, prehodnotiť svoj život, vyriešiť si nejaký problém či konflikt s inou osobou, zefektívniť svoj biznis, vedieť lepšie motivovať, získať väčší rešpekt či prejsť si svoj work-life balance. Témam sa medze nekladú, dokonca prichádzajú aj klienti, ktorí nevedia, čo presne chcú riešiť, ale cítia potrebu.

Úloha kouča v procese koučovania je prezisťovať, aktívne počúvať, vnímať atmosféru a pocity klienta, aktívne sa pýtať, držať rámec rozhovoru, zachytávať oblasti, kde je "život" v rozhovore a rozvíjať ich. 

Koučing, ktorému sa venujem ja, je zameraný na rozvíjanie ženského potenciálu, zvyšovaniu sebavedomia a rozvíjanie vlastného podnikania u maminiek a to formou transformačného rozhovoru. To je taký, ktorý preskúma vaše bariéry a rozlomí ich, odvedie vás až k požadovanej potrebe či výsledku, po ktorom ste už dlho túžili.

AKO TRANSFORMAČNÝ KOUČING PREBIEHA?

úvodný rozhovor

Nadviazanie vzťahu a dôvery, rozprávaš o tom, čo by si potrebovala riešiť a ja to jemne preskúmam, aby si mi o tom povedala viac.

zacielenie rozhovoru

V druhej fáze prebieha jasné zacielenie rozhovoru, dohoda o tom, s čím by si chcela na konci rozhovoru odísť, čo si chceš dnes vyriešiť.

uvedomenie a silné otázky

Obvykle najdlhšia časť rozhovoru. Tu sa brainstormuje, tu sa zisťujú tvoje možnosti, utvára sa uvedomenie, vyberá sa prípadne určité rozhodnutie a i.

prvé kroky k úspechu

Možnosť práce na jasnom pláne, čo bude prvá vec, ktorú pre svoj cieľ urobíš, čím začneš, a kedy začneš, aké silné je tvoje odhodlanie, ako zistíš, že ideš správnou cestou.

prínos rozhovoru

V poslednej fáze prebieha zhrnutie celého rozhovoru, všetkých tvojich myšlienok, premyslených postupov a krokov, motivácia a celkový prínos rozhovoru.